Zwrot

Jeśli zmienisz zdanie (prawo do anulowania zakupu)

Użytkownik ma prawo do anulowania zakupu przez 60 dni.

Prawo do anulowania zakupu wygasa po upływie 60 dni od dnia:
1. Otrzymania artykułu.
2. Otrzymania ostatniego artykułu, w przypadku umowy dotyczącej kilku różnych towarów, które zostały zamówione w            jednym zamówieniu i które są dostarczane pojedynczo.
Nie można anulować zamówienia, odmawiając jego przyjęcia bez wyraźnego i jednoczesnego poinformowania nas o tym.
Prosimy o wypełnienie tego formularza i naciśnięcie przycisku Wyślij.

Informujemy, że od momentu wysłania paczki do jej zarejestrowania może upłynąć do 14 dni.

https://return.shipmondo.com/retur-pl