W naszej Polityce Prywatności znajdziesz pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, dlaczego je zbieramy i w jaki sposób jako organizacja odpowiedzialna za dane je wykorzystujemy.

 

1. Ogólnie

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które nam dostarczasz i/lub zbieramy o Tobie, gdy jesteś klientem w MRKK (led-nordic.com).

 

2. Administrator Danych

2.1. Organizacjami przetwarzającymi Twoje dane osobowe są:

 MRKK aps

 • Potmosevej 25
 • 8752 Østbirk
 • Dania
 • CVR. Nr. 36891963

 Magazyn:

 • Potmosevej 25
 • 8752 Østbirk
 • Dania

2.2. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) UE oraz odpowiednich przepisów prawa duńskiego, które mogą mieć zastosowanie po 25 maja 2018 roku.

2.3. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem info@led-nordic.com.

2.4. Jeśli chciałbyś/miałabyś dostęp do swoich danych osobowych lub sądzisz, że dane zostały nieprawidłowo zarejestrowane – lub jeśli masz jakieś inne zastrzeżenia, możesz również skontaktować się z MRKK aps pod adresem info@led-nordic.com. Masz prawo dowiedzieć się, jakie informacje o Tobie są zarejestrowane, i możesz sprzeciwić się rejestracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 

3. Strona internetowa i pliki cookie

3.1. Gdy odwiedzasz stronę led-nordic.com, używamy plików cookie Google Analytics. Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany w przeglądarce, który pozwala rozpoznać Twój komputer podczas kolejnych wizyt. Pliki cookie pomagają nam zobaczyć, ile osób odwiedza stronę (metryka ruchu) i jak użytkownicy wchodzą w interakcje z witryną. Nie przetwarzamy informacji o zachowaniach użytkowników, które można by powiązać z konkretnymi osobami.

3.2. Jak wspomniano w sekcji 3.1., używamy plików cookie Google Analytics, aby uzyskać wgląd w to, jak odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Nie dzielimy tych danych z nikim, a wiedzę, którą otrzymujemy, wykorzystujemy wyłącznie do poprawy strony internetowej i doświadczenia użytkownika dla Ciebie jako odwiedzającego. Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć tutaj.

3.3. Możesz wyłączyć pliki cookie Google Analytics tutaj (nie jest zalecane).

3.4. Pliki cookie same się usuwają po pewnym czasie (może się różnić), ale są odnawiane po każdej wizycie. Jeśli chcesz usunąć lub zablokować pliki cookie, zobacz przewodnik tutaj.

3.5. Strona korzysta z plików cookie od Facebooka do pomiaru ruchu i reklamowania.

 

4. Zbieranie danych osobowych

4.1. Zbieramy następujące ogólne dane osobowe o Tobie, jeśli jesteś klientem lub skontaktujesz się z nami za pośrednictwem led-nordic.com: Imię, Tytuł, Adres, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, Numer telefonu komórkowego i Adres e-mail oraz Informacje o płatnościach, takie jak Nazwa firmy, Numer CVR itp. Jeśli witryna umożliwia automatyczną płatność kartą, zbieramy także informacje o karcie płatniczej.

4.2. Dane osobowe nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, chyba że wyraźnie się na to zgodzisz.

4.3. Nie zbieramy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) o Tobie.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Przetwarzamy dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie: gdy zostaniesz zarejestrowany jako klient. Na przykład może to być konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań wynikających z umów i związanych z nimi usług. Może to także dotyczyć zobowiązań, jakie mamy jako duńska firma, gdzie podlegamy duńskim przepisom prawnym.

5.2. Dane osobowe należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w ustawie o ochronie danych osobowych.

5.3. Nie tworzymy profilów użytkowników ani nie nadużywamy danych osobowych. Ponadto nie udostępniamy danych osobowych bez Twojej zgody, chyba że nakazuje to prawo.

5.4. Jeśli jesteś klientem, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do:

 • Wysłania potwierdzenia zamówienia, haseł i instrukcji użytkownika
 • Zapewnienia obsługi klienta, wsparcia, odpowiedzi na pytania i spełnienia Twoich próśb
 • Realizacji zamówień i dostarczenia naszych usług
 • Zarządzania Twoim zarządzaniem relacjami z klientami
 • Udzielania rad na temat nowych opcji, produktów, cen itp.

 

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych

6.1. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom i współpracownikom, którzy pomagają nam w realizacji Twojego zamówienia lub pomagają nam w operacjach IT, hostingu i systemie pocztowym. Oznacza to na przykład, że możesz udostępnić swoje informacje dostawcom usług, wsparcia technicznego i naszemu bankowi.

6.1.2. Udostępniamy Twoje informacje w miarę konieczności, na przykład w wyniku zgłoszenia do organów publicznych, takich jak SKAT.

 

7. Udostępnianie informacji odbiorcom spoza UE/EFTA

7.1. Jako administrator danych nie udostępniamy danych osobowych odbiorcom spoza UE/EFTA.

 

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Twoje dane osobowe muszą być przechowywane w sposób bezpieczny i poufny. Przechowujemy Twoje dane osobowe na komputerach o ograniczonym dostępie znajdujących się w kontrolowanych pomieszczeniach, a nasze środki bezpieczeństwa są ciągle monitorowane, aby sprawdzić, czy dane użytkownika są obsługiwane poprawnie i z należytym uwzględnieniem Twoich praw jako użytkownika. Nie możemy jednak zagwarantować 100% bezpieczeństwa transferów danych przez Internet. Oznacza to, że może istnieć (ograniczone) ryzyko dostępu nieupoważnionych osób do informacji w momencie przesyłania i przechowywania danych elektronicznie. Dlatego wyjawiasz swoje dane osobowe na własne ryzyko.

8.2. Dane osobowe są usuwane lub anonimizowane na bieżąco, gdy cel, w jakim zostały zebrane, przestaje obowiązywać. Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez 5 lat.

8.3. Szybki rozwój Internetu oznacza, że mogą być konieczne zmiany w naszym przetwarzaniu danych osobowych. Zastrzegamy sobie więc prawo do aktualizacji i modyfikacji niniejszej Polityki prywatności. Jeśli to zrobimy, oczywiście poprawimy datę w punkcie 9. „Ostatnia aktualizacja” na dole strony. W przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię w formie widocznego komunikatu na naszej stronie internetowej.

8.4. Na tyle, na ile przetwarzane są Twoje dane osobowe, masz prawo dowiedzieć się, jakie dane osobowe można przypisać do Ciebie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Jeśli okazuje się, że informacje lub dane przetwarzane o Tobie są nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd, masz prawo żądać ich poprawienia, usunięcia lub zablokowania. Możesz także sprzeciwić się w trybie pilnym przetwarzaniu informacji na Twój temat. Masz także możliwość skierowania skargi dotyczącej przetwarzania informacji i danych na Twój temat. Skargi kierowane są do Inspektoratu Ochrony Danych, por. art. 58 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

9. Ostatnia aktualizacja

9.1. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych była ostatnio aktualizowana 14-2-2024